site hit counter

دیکتاتور خوب نگاه کن . این سرنوشت توست که به دست جوانان غیور ایران بزودی رقم خواهد خورد .

و انسانیت جایی در میان انبوه جنازه هایی که ماحصل جمهوری استعماری اسلامی نمای ایران است مرد. و بی شک مسئول اصلی تمام جنایات این جمهوری ادمکش کسی نیست به جز سی.د علی خام.نه ای رهبری که مبنای تاج و تخت حکومت (ونه ولایتش) برپایه ی ظلم و قتل عام و فریب و آدمکشی است و در شرایط اعتراض مردم با وقاحتی ناتمام دستور کشتار مردمانی را بر زبان می راند که روزی بنای حکومتش بر خون همین مردم بنا گذاشته شده است. او نماد تمام معنای خونخواری و استثمار است و نمونه ی بارز فاشیسم و نازیسم و تروریسم و هرآنچه ایسمی که به جنایت منتهی میشود در قرن حاضر بی شک خود خود رهبری ناحق این جمهوری استعماریست.

و البته از انجا که دست جنایتکاران این حکومت استعماری برای همه ی ملت از هر رده و دسته و خطه و عشیره ای رو شده است و شگردهای فریب هم دیگر پاسخ گو نیست دیرزمانی نخواهد انجامید که پایه های تخت و تاج ظلم این خونخوارترین حاکم عصرحاضر جهان با دستان مردم رنج دیده از بیخ و بن ویران خواهد شد.

به امید پیروزی و ازادی

شاید این مقاله موردنیاز صمیمی ترین دوستت باشد
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
نریمان نادرشاهی

نریمان نادرشاهی

هر بلایی که سرمان آورده اند و ما الان زیر فشار اش هستیم، از ناآگاهی نسل های قبل بوده و من اینجا هستم که بگویم حالا وقت آگاهی های صحیح است نه دروغ های سیاسی به نفع دولت جمهوری اسلامی.
5/5

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید

هنوز هیچ دیدگاهی وجود ندارد

    0 +

    نگرش فوق العاده بی خدایان در مورد ادیـــــان و خرافـات