site hit counter

واقعا دولت بی نقصی داریم یا توهم زدیم؟

بخشی از سخنرانی دکتر احمد دشتمرد استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران در انجمن جامعه شناسی ایران

اگر ما میگوییم زمانی که پارس ها تمدن و دین داشتند، اعراب دختران خود را زنده به گور میکردند،
قطعا صد سال دیگر اعراب میگویند زمانیکه ما میزبان جام جهانی بودیم ایرانیها دخترانشان را به استادیوم راه نمی دادند..!

 

گفتیم : اقتصاد؟
گفتند : باید اسلامی شود.
گفتیم : فرهنگ؟
گفتند : باید اسلامی شود.
گفتیم : اخلاق؟
گفتند : مگر اخلاق غیر اسلامی هم داریم؟!
گفتیم : علوم انسانی؟
گفتند : انسانی چیست؟ بگو اسلامی!
گفتیم : روابط زن و مرد؟
گفتند : ای بابا..! چه معنی دارد این روابط؟!؟
گفتیم : وجدان؟
گفتند : اسلام!
گفتیم : …؟؟!؟؟
گفتند : اسلام… اسلام…

گذشت و  گذشت… چیزی نگفتیم!

رفتیم مغازه مرغ بخریم، دیدیم نمیتوانیم، گفتند: چه ربطی دارد به اسلام..؟!؟

رفتیم روزنامه خریدیم و مشغول خواندن خبرهای رانت خواری و اختلاس بودیم که به ناگاه آمدند و روزنامه را از دستمان گرفتند و گفتند: به اسلام چه مربوط..؟!؟

نگاهی به دور و برمان انداختیم، روانهای پریشان را دیدیم و مردهای چشم چران! گفتند : اینها تهاجم فرهنگی ست؛

نریمان نادرشاهی از خودمان پرسیدیم : پس این تهاجم فرهنگی کنندگان چرا خودشان اینقدر چشم چران نیستند؟!؟

 

خواستیم ویزای عربستان بگیریم، برویم آنجا از خود خدا بپرسیم، گفتند: عربستان ضد اسلامی، دیگر به ما اسلامی ها ویزا نمیدهد!
خلاصه کمی سرمان گیج رفت و یک لحظه فکر کردیم دچار هپروت اسلامی شده ایم، دوباره به خود آمدیم و دیوان حافظ را گشودیم دیدیم گفته:

 گر مسلمانی از این است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز بود فردایی

 

اگر بدانید کرایه هرالاغ در امامزاده داوود ساعتی ۲۰ هزار تومان،

وحق التدریس یک استادیار دانشگاه ساعتی ۱۰ هزار تومان، و یارانه هر ایرانی در یک ماه برابر کرایه ۲ ساعت یک الاغ است..! 
خودتان پیدا کنید که الاغ واقعی کیست..؟!؟

 

نریمان نادرشاهی کمی بیاندیشیم..

 

فستیوال آبجوخوری در آلمان هفت میلیون مست بودن هیچکی زیر دست و پا له نشد..!
در جمهوری اسلامی با اوباما نمیشه دست داد! اما مادر چاوز رو میشه بغل کرد!

 

ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻋﺮﺍﺏ

۱ – ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ
۲ – ﺳﭙﺲ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﯿﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﯾﺎﺩ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ
۳ – ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺛﻘﻔﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ
۴ – ﺑﺮﯾﺪﻩ ﺷﺪﻥ ﺳﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﺯﺑﯿﺮ ﻭ ﺑﺮﺩﻥ ﺁﻥ ﻧﺰﺩ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﻠﮏ ﻣﺮﻭﺍﻥ

ﺗﻮﺿﯿﺢ: ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﻧﻪ ﺭﮊﯾﻢ ﺻﻬﯿﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﻧﻪ ﺩﺍﻋﺶ!

 

کمی به خود و عقل خود برگردید شاید از این منجلابی که برایمان ساخته اند بتوانیم جان سالم به در ببریم

شاید این مقاله موردنیاز صمیمی ترین دوستت باشد
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
نریمان نادرشاهی

نریمان نادرشاهی

هر بلایی که سرمان آورده اند و ما الان زیر فشار اش هستیم، از ناآگاهی نسل های قبل بوده و من اینجا هستم که بگویم حالا وقت آگاهی های صحیح است نه دروغ های سیاسی به نفع دولت جمهوری اسلامی.
5/5

نظرات ارزشمند خود را به اشتراک بگذارید

یک دیدگاه

  • متاسفم برای خودم و خانواده خودم که همه ی زندگیمون پای این خرافات و مزخرافات دادیم. زمان گران بها مونو هدر دادیم. 
0 +

نگرش فوق العاده بی خدایان در مورد ادیـــــان و خرافـات

0 +

نگرش فوق العاده بی خدایان در مورد ادیـــــان و خرافـات